Basic data là gì

Basic data, hay còn gọi là dữ liệu cơ bản, là những dữ liệu gốc được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình dưới dạng các khối cơ bản. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình cho phép tạo ra các loại dữ liệu phức tạp hơn dựa trên dữ liệu cơ bản này.

Basic data là dữ liệu gốc, dữ liệu cơ sở, được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình dưới dạng khối xây dựng cơ bản. Hầu hết các ngôn ngữ cho phép các loại dữ liệu hỗn hợp phức tạp hơn được bắt đầu từ dữ liệu gốc.

Cơ quan công quyền ở Đan Mạch đăng ký thông tin cốt lõi khác nhau về cá nhân, doanh nghiệp, bất động sản, tòa nhà, địa chỉ, thông tin này được gọi là dữ liệu cơ sở, được sử dụng lại công khai và là cơ sở quan trọng để các cơ quan công quyền thực hiện nhiệm vụ của mình đúng cách và hiệu quả.

Basic data cũng có giá trị lớn đối với khu vực tư nhân, một phần vì các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu này trong quy trình nội bộ của họ và một phần vì thông tin chứa trong dữ liệu khu vực công khai có thể được khai thác cho các sản phẩm và giải pháp hoàn toàn mới, đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật số.

Tóm lại, basic data có sẵn miễn phí cho khu vực tư nhân, là động lực tiềm năng cho sự đổi mới, tăng trưởng và tạo việc làm.

Hệ thống quản lý dữ liệu cơ sở là phần mềm tương tác với người dùng, sử dụng các ứng dụng và dữ liệu để thu thập và phân tích dữ liệu. Phần mềm này cũng bao gồm các tiện ích được cung cấp để quản trị dữ liệu cơ sở.

Bài viết basic data là gì được tổng hợp bởi Canhopearlplaza.net.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339