Cho thuê căn hộ Pearl Plaza 2 phòng ngủ

Diện tích: 96m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 950 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Mã tin: 8896

Diện tích: 92m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Mã tin: 8X97

Diện tích: 96m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8X96C

Diện tích: 103m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8X92C

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8X95

Diện tích: 92m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 950 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Mã tin: 8X97

Diện tích: 92m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8397

Diện tích: 96m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8896

Diện tích: 103m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8X92A

Diện tích: 92m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 1150 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Mã tin: 7X97

Diện tích: 92m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 950 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Mã tin: 8X97

Diện tích: 96m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Mã tin: 8X96A

0913.756.339