Bác sĩ tiếng Anh là gì

Bác sĩ trong tiếng Anh được gọi là ‘doctor’, phiên âm ˈdɒk.tər. Bác sĩ, còn được biết đến là thầy thuốc, là người duy trì và phục hồi sức khỏe con người thông qua việc nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các loại bệnh.

Bác sĩ tiếng Anh là doctor, phiên âm /ˈdɒk.tər/. Bác sĩ là người chuyên nghiên cứu, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân, về các bệnh tật, bị thương do tai nạn, hỏa hoạn hoặc những căn bệnh đến bất ngờ.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bác sĩ.

Cardiologist /ˌkɑː.diˈɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ tim mạch.

Dermatologist /ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ da liễu.

Nephrologist /nɪˈfrɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thận.

Neurologist /njʊəˈrɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Oncologist /ɒŋˈkɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Pathologist /pəˈθɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ bệnh lý học.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bác sĩ.

Let me feel your pulse.

Để tôi bắt mạch cho bạn.

I’ll give you an injection first.

Tôi sẽ tiêm cho bạn trước.

There’s a marked improvement in your condition.

Sức khỏe của bạn đã được cải thiện đáng kể đấy.

The operation is next week.

Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới.

Bài viết bác sĩ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhopearlplaza.net.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339