Bán căn hộ Pearl Plaza 2 phòng ngủ

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 6,1 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Mã tin: 8X96F

Diện tích: 102m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 8X93B

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 6,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Mã tin: 7598

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: 6 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Mã tin: 9098

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 8X92A

Diện tích: 95m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 7598

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 8X96F

Diện tích: 102m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 8X96B

Diện tích: 92m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 8297

Diện tích: 103m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 9390

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 9391

Diện tích: 101m² - 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Mã tin: 80XX

0913.756.339